na Godišnju skupštinu EPTA-e

Pozivamo vas na Godišnju skupštinu EPTA-e koja će se održati u subotu 1. prosinca 2012 u 12 sati u zbornici Muzičke akademije u Zagrebu, sa slijedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

  1. Otvaranje skupštine i čitanje zapisnika
  2. Uvodna riječ predsjednice red.prof Ide Gamulin
  3. EPTA međunarodno natjecanje Osijek (3.-6.travnja 2013)
  4. Žiri, program, novi pravilnik o bodovanju i nagrađivanju
  5. EPTA festival – seminar prof Johana Schmidta i koncert u Maloj dvorani V.Lisinski
  6. Izviješća ogranaka (uz ažuran popis članova EPTE)
  7. Financijsko izviješće
  8. Prijedlozi i razno

Predsjednica EPTA-e Hrvatske
Ida Gamulin, red.prof