Dvorana Glazbene škole Franje Kuhača,
22. travnja 2017. u 19,30 sati