Prezime i ime Država  Prosjek bodova  Nagrada
1. Petrović-Poljak Ivan Hrvatska  98  I. nagrada
2. Vukelić Mihaela Hrvatska  92,8  II. nagrada
3. Čehok Lucija Hrvatska  87,4  III. nagrada
4. Rozoničnik Tia Hrvatska  86,4  III. nagrada
5. Krpan Renato Hrvatska  86  III. nagrada
6. Hrandek Lana Hrvatska  84,4  
7. Taškov Hana  Slovenija  84  

 

Na završnom koncertu nastupit će:

Ivan Petrović-Poljak, Hrvatska
Lang, Ivana: Romantični valcer
Mendelssohn Bartholdy, Felix: Capriccio, op. 33 br. 1

Specijalna nagrada HDS- a: Ivan Petrović-Poljak