Rok za prijavu na natjecanje produžava se do 15. ožujka 2019