na Godišnju skupštinu EPTA-e

Pozivamo vas na Godišnju skupštinu EPTA-e koja će se održati u subotu 1. prosinca 2012 u 12 sati u zbornici Muzičke akademije u Zagrebu, sa slijedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

 1. Otvaranje skupštine i čitanje zapisnika
 2. Uvodna riječ predsjednice red.prof Ide Gamulin
 3. EPTA međunarodno natjecanje Osijek (3.-6.travnja 2013)
 4. Žiri, program, novi pravilnik o bodovanju i nagrađivanju
 5. EPTA festival – seminar prof Johana Schmidta i koncert u Maloj dvorani V.Lisinski
 6. Izviješća ogranaka (uz ažuran popis članova EPTE)
 7. Financijsko izviješće
 8. Prijedlozi i razno

Predsjednica EPTA-e Hrvatske
Ida Gamulin, red.prof

održat će se
u subotu, 12. studenoga 2011. u 12:00 sati 
u zbornici Muzičke akademije u Zagrebu
Gundulićeva 6

Dnevni red:

 1. Otvaranje skupštine i čitanje zapisnika
 2. Izviješće o EPTA natjecanjima u 2011.
 3. Izmjene programa i prijedlog novog pravilnika o nagrađivanju za Međunarodno pijanističko natjecanje EPTA Osijek
 4. Izviješća ogranaka (uz popis članova EPTE )
 5. Financijsko izviješće
 6. Prijedlozi i razno

u 16:00 sati
Mala dvorana Muzičke akademije
Seminar i predavanje
Prof. NAUM GRUBERT (Kraljevski konzervatorij Den Haag)

u 20:00 sati
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog – Mala dvorana
KONCERT nagrađenih natjecatelja na EPTA natjecanjima 2011.

sudjeluju:
SARA KOMLJENOVIĆ – PETRA SARIĆ – VEDRAN MIHAL – IVAN KRPAN - KRISTIAN KEIL - PAVLE KRSTIĆ - TOMISLAV DAMJANOVIĆ

Sudionici svečanog koncerta 2010. godineRASPORED:

Sara Komljenović:
Claude Debussy: Mjesečina
Isaac Berkovič: Toccata

Petra Sarić
Domenico Scarlatti: Sonata u C-duru, K. 159
Sergej. Rahmanjinov: Preludij u g- molu, op. 23. br.2

Vedran Mihal:
Zlatko Tanodi: Etida br. 3
Felix Mendelssohn Bartholdy: Rondo capriccioso op. 14

Ivan Krpan
Domenico Scarlatti: Sonata u h-molu K. 530
Frederic Chopin: Polonaise u gis molu, op. posth

Kristian Keil

Frederic Chopin:

 • Poloneza u es-molu op. 26 br. 2
 • Valcer u cis-molu op. 64 br. 2
 • Briljantni valcer u As-duru op. 34 br. 1

Pavle Krstić
Domenico Scarlatti: Sonata u f-molu, K. 466
Sergej Rahmanjinov: Moment musical u e-molu op.16 br.4

Tomislav Damjanović:
Domenico Scarlatti: Sonata u D-duru, K 491, Allegro
Maurice Ravel:

 • Miroirs
 • Oiseaux tristes
 • Alborada del gracioso