pdf datoteka
Prijavnicu treba uredno popuniti tiskanim slovima ili na računalu.
Nečitke i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.

on line Prijavnica
Ne zaboravite da prijavni obrazac nije valjan bez svih potrebnih podataka i dokumenata (vidi Pravilnik natjecanja).