12. EPTA – Međunarodno natjecanje za mlade pijaniste „Dora Pejačević“
Osijek, 28.-30. svibnja 2021.

PRAVILNIK NATJECANJA

 1. 12. EPTA – Međunarodno natjecanje za mlade pijaniste „Dora Pejačević“ održat će se u Osijeku od 28. - 30. svibnja 2021. u Glazbenoj školi Franje Kuhača.
 2. Natjecanju mogu pristupiti svi mladi pijanisti neovisno o stupnju i vrsti školovanja.
 3. Natjecanje je podijeljeno u četiri kategorije a starost natjecatelja određuje se danom početka natjecanja - 28. svibnja 2021. godine
  Kategorija A – natjecatelji 11 god. i mlađi
  Kategorija B – natjecatelji 13 god. i mlađi
  Kategorija C – natjecatelji 16 god. i mlađi
  Kategorija D – natjecatelji 19 god. i mlađi (dvije etape)
 4. Redoslijed natjecatelja odredit će se abecednim redom počevši od slova O.
 5. Nagrađeni natjecatelji obvezni su prisustvovati svečanoj dodjeli nagrada te nastupiti na koncertu nagrađenih bez naknade. U suprotnom gube pravo na dodijeljenu nagradu. Koncert nagrađenih natjecatelja održat će se prema izboru Ocjenjivačkog suda 30. svibnja 2021.
 6. EPTA - Hrvatska zadržava sva prava za moguća TV i radio snimanja tijekom natjecanja bez naknade.
 7. Prijavnice i ostale potrebne dokumente potrebno je poslati najkasnije do 28.travnja 2021. na adresu epta@gsfk-osijek.hr
  • Prijava je pravovaljana ako sadržava:
   • a) čitko ispunjen prijavni list
   • b) dvije novije fotografije
   • c) fotokopiju domovnice za hrvatske državljane, odnosno putovnice za strane natjecatelje
   • d) 1 preporuku profesora glasovira
   • e) uplatu kotizacije od:
    • Kategorija A – 40 eura
    • Kategorija B – 50 eura
    • Kategorija C – 60 eura
    • Kategorija D – 70 eura
     na račun : 
     Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Trg Sv. Trojstva 1, 31000 Osijek, Hrvatska
     IBAN:HR2823600001502688946
     BIC adresa: ZABAHR2XXXX
     Strani državljani obavezno trebaju zaokružiti OUR troškovnu opciju te sami plaćaju bankarske troškove transakcije. 
     U slučaju odustajanja kotizacija se ne vraća.
 8. Natjecatelji svih kategorija moraju se javiti u Ured organizatora natjecanja u Glazbenoj školi Franje Kuhača prije početka nastupa svoje kategorije, o čemu će ih organizator pravodobno izvijestiti.
 9. Natjecateljima će biti omogućeno svakodnevno vježbanje, te akustička proba glasovira u dvorani natjecanja.
 10. Promjena programa navedenog u prijavi neće biti dopuštena. Mogu se izvoditi samo originalne skladbe.
 11. Cijeli program svira se napamet.
 12. Ocjenjivački sud ima pravo prekinuti natjecatelja koji prekorači vrijeme trajanja određeno Pravilnikom.
 13. Zadane skladbe Dore Pejačević u pdf formatu biti ce dostupne na upit od 31. prosinca 2020.
 14. Natjecatelji nemaju pravo žalbe na odluke Ocjenjivačkog suda.
 15. Potpisom prijave natjecatelji se slažu sa svim pravilima natjecanja.
 16. U slučaju bilo kakvih nejasnoća uzrokovanih prijevodom, mjerodavnim se smatra tekst Pravilnika na hrvatskom jeziku.