NAPUTAK ZA UČLANJENJE U UDRUGU

Svaki glazbenik, nastavnik glazbe, student i prijatelj glazbe koji želi podupirati ciljeve i svojim idejama i radom pridonositi razvoju EPTA-e može postati članom Udruge.

1) individualne uplate
- GODIŠNJA ČLANARINA U IZNOSU OD 360,00 KUNA
UPLATA NA RAČUN:
Udruga klavirskih pedagoga EPTA, Zagreb, Gundulićeva 6
Žiro račun: 2360000-1101636694
OIB : 69768765020
poziv na broj: 2012-12
Moguća je i mjesečna uplata (30,00) kn

2) grupne uplate vrše Škole za svoje zaposlenike (ili pojedince) pod istim uvjetima (360,00 kuna po osobi) osim što u poziv na broj: upisuju 2012-11
Na temelju obavijesti o uplati članarine za tekuću godinu (član/ovi) dobiva/ju potvrdu o članstvu u udruzi EPTA HRVATSKA.
Svi članovi Udruge imaju pravo i mogućnost putem web stranice Udruge obavještavati ostale članove i sve zainteresirane o događanjima vezanim uz klavirsku djelatnost u svom okruženju i to tako da željenu obavijest (tekst i (ili) fotografiju) pošalju na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Udruga samo jednom predstavniku škole koji prisustvuje god. skupštini snosi trošak puta u mjesto (povratna autobusna karta).

Obavijest o izvršenoj uplati (kopija) uz navod slijedećih podataka
IME I PREZIME
MJESTO STANOVANJA / zaposlen(a) u IME ŠKOLE
osobna mail adresa ili (i) broj mobitela.
molimo poslati na mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. faks 01 4501193
ili na adresu
Koncertna direkcija Zagreb (za EPTU)
Kneza Mislava 18, 10000 Zagreb

MOLIMO SVE ČLANOVE DA NAS IZVJESTE O IZVRŠENOJ UPLATI KAKO BISMO MOGLI REVIDIRATI I AŽURIRATI REGISTAR ČLANOVA.

Ugovor (pristupnicu) za učlanjenje u EPTA-u možete skinuti ovdje.

DUBROVNIK 20000 Umjetnička škola Luke Sorkočevića  
Strossmayerova 3   1. Bagović Jelena
2. Čabrilo Edita
3. Čorak Nena
4. Grazio Marija
5. Grego Sunčica
6. Kakarigi Soldo Dubravka
7. Krasovac Frano
8. Petrić Mariza
9. Stanić Radovan
10. Šnajder Katarina
11. Tamari Izumi
12. Vidović Ivana Marija
13. Frka Alberto
14. Tomašić Zrinka
15. Tomašković Helena
16. Kovačević Jelena
POREČ 52 440 OGŠ Slavka Zlatića - pri  
Kandlerova 2 POU Poreč 1. Andrea Brajković
2. Jerko Crljenko
3. Diana Dapiran
4. Mirjana Đurđev
5. Aleksandra Orbanić
6. Suzana Ursić
7. Jadranka Violić
RIJEKA 51 000 GŠ Ivana Matetića Ronjgova  
Laginjina 1  

1. Jasna Kvaternik Janković
2. Albert BUDŽON
3. Ana DRAŽUL
4. Dorian HATTA
5. Jadranka JURIĆ
7. Sanja KRANŽELIĆ
8. Ksenija Marion KESIĆ
9. Alemka PEČAR - HOST
10. Marta Karolina Cader
11. Judita Plazonic

SINJ 21 630 OGŠ Jakova Gotovca  
Alkarsko trkalište bb   1. Nataša IVANČIĆ
2. Tamara ROMAC ZLODRE
3. Lucija TADIĆ
4. Dobrila VERŠIĆ
SISAK 44 000 GŠ Frana Lhotke  
Trg Ljudevita Posavskog 2    
SLAVONSKI BROD 35 000 GŠ Slavonski Brod  
    1. Zdravka TEKIĆ - DADIĆ
SPLIT 21 000 GŠ Josipa Hatzea  
    1. Kosovka ČUDINA
2. Sanja DRVIŠ GRK
3. Lucija LUČIĆ LAVČEVIĆ
4. Albina MARKETIĆ
5. Jelena OREB
6. Anamarija Koceić-Grisogono
VARAŽDIN 42 000 Glazbena škola  
    1. Anja Grabar
2. Narcis Grabar
3. Ivan Kolar
4. Domagoj Košćak
5. Danijel Oto
6. Lea Šantek
7. Predrag Šantek
8. Janja Knapić
9. Helena Pavlović
10. Danijel Ljubić
11. Marija Pavlović
12. Nediljka Teklić
13. Ana Marija Kyun
14. Lana Cvrtila
15. Maja Magdalenić
16. Davor Matačić
17. Ivana Godec - Vinceković
ZADAR    
    1. Lidija Marin
2. Elizabet Kalmeta
ZAGREB 10 000 0GŠ Rudolfa Matza  
Selska cesta 114   1. Ana ČEHIL
ZAGREB 10 000 GŠ Pavla Markovca  
Trg žrtava fašizma 9   1. Maja CAREVA
2. Jelica KUZMIN
3. Jasna REBA
4. Sanja BRADIĆ GLODIĆ
5. Srebrenka CRNKOVIĆ ZAVRŠKI
ZAGREB 10 000 GŠ Vatroslava Lisinskog  
Gundulićeva 4   1. Gordana CEPIKA
2. Penka KANEV MANOJLOVIĆ
3. Ivanka KORDIĆ
4. Lidija LOVRIĆ VIDIŠ
5. Ela KORBAR
ZAGREB 10 000 GU Elly Bašić  
Mlinarska 25   1. Blaženka BAČLIJA
2. Ljubomira KOLAK
3. Željka KRNJAK
4. Neva STIJELJA
5. Edi TERBOVC
ZAGREB 10 000 Muzička akademija  
Gundulićeva 6   1. Maja BAKRAČ
2. Ruben DALIBALTAYAN
3. Veljko GLODIĆ
4. Hary GUSEK
5. Ida GAMULIN
6. Mladen JANJANIN
7. Katarina KRPAN
8. Ante MILIĆ
9. Ljerka OČIĆ
10. Mario PENZAR
11. Lovro POGORELIĆ
12. Srebrenka POLJAK
13. Đuro TIKVICA
14. Jakša ZLATAR
ZAGREB 10 000    
    1. Mario Kovačićek