Prezime i ime Država  Prosjek bodova  Nagrada
1. TASHKO KOSTANDIN Albanija 96  I. nagrada
2. ŠKET ŠETRA Hrvatska 92,25  II. nagrada
3. PETKOVIĆ DORA Hrvatska 92  II. nagrada
4. NOVÁK MATYÁŠ Češka 91,8  III. nagrada
5. SZALAI MOLLI Mađarska 81,8  

 

Na završnom koncertu nastupit će:

Petra Šket, Hrvatska
D. Pejačević: Blütenwirbel (U cvjetnom vrtlogu) u Es-duru op. 45

Kostandin Tashko, Albanija
F. Liszt: Reminiscences de "Don Juan"

Specijalna nagrada HDS- a: Petra Šket

Nagrada EPTA Hrvatska - Kostandin Tashko i Matija Drofenik

Dvorana Glazbene škole Franje Kuhača,
22. travnja 2017. u 19,30 sati