ZAKLJUČCI
s godišnje skupštine EPTA-e Hrvatske
održane u Zagrebu, 12.11. 2011.

EPTA Hrvatske međunarodna je udruga od nacionalnog interesa koja okuplja sve pijaniste, korepetitore, klavirske pedagoge i komorne glazbenike u cilju edukacije i promocije novih ideja u pijanizmu i klavirskoj pedagogiji te prezentacije mladih pijanistga u svijetu glazbe. Danas kada Hrvatska pristupa europskoj zajednici naroda, EPTA je nezaobilazan čimbenik kod uspostave nadnacionalnih kriterija uz očuvanje vlastitog glazbenog identiteta.

1. EPTA će kao prioritet nastojati održati međunarodne projekte kao što su EPTA- Međunarodno natjecanje za mlade pijaniste u Osijeku (2013.) i EPTA- Svetislav Stančić međunarodno pijanističko natjecanje u Zagrebu (2014.) te ih obogatiti novim sadržajima. Oba natjecanja kao hrvatsko-europski projekt prepoznata su po svojoj kvaliteti i visokom nivou od svih zemalja članica EPTA-e.

2. Hrvatski su skladatelji kroz povijest do danas dali nemjerljiv doprinos klavirskoj glazbi u Hrvatskoj. Obveza je EPTA-e koja od svojeg osnutka usko surađuje sa Hrvatskim društvom skladatelja, da kroz školske i akademske programe te kroz sva natjecanja promovira hrvatski autorski, ali i izvođački potencijal. Nastojat ćemo na daljnjoj prezentaciji i tiskanju notnih materjala i tonskih zapisa vrijednih domaćih skladbi.

3. Prijedlog predsjednice I.Gamulin o uvrštenju Koncerta laureata na međunarodnim kongresima EPTA-e jednoglasno je prihvaćen od svih zemalja članica. Do sada su naši nagrađeni pijanisti nastupili u mnogim europskim centrima i na najbolji mogući način ukazali na visoke domete hrvatskog pijanizma i glazbenog života uopće. Uz ovu inicjativu nastojat ćemo održati Koncert laureata u prigodi svake godišnje skupštine EPTA-e Hrvatska.

4. Svi EPTA projekti od međunarodnog značaja biti će uvršteni u stručni časopis Piano Journal (London ) koji se distribuira svim članicama EPTA-e.

Ida Gamulin
Predsjednica EPTA-e Hrvatska