EUROPSKA UDRUGA KLAVIRSKIH PEDAGOGA EPTA HRVATSKA

EPTA (European Piano Teachers Association - Europska udruga klavirskih pedagoga) međunarodna je organizacija eminentnih interpreta i klavirskih pedagoga čije je sjedište u Engleskoj. Asocijaciju je osnovala prof. Carola Grindea 1978. u Londonu. EPTA izdaje časopis Piano Journal u kojem iznosi niz korisnih članaka o pijanizmu i informacija vezanih uz rad asocijacije. Trenutno je u organizaciju uključeno 47 sekcija. Hrvatska se inicijativom njenog osnivača prof. Vladimira Krpana uključila kao 13. sekcija 1987. godine.

EPTA Hrvatska je inicijator brojnih akcija, koncerata i radionica, organizator Međunarodnog dječjeg festivala i Međunarodnog natjecanja za mlade pijaniste u Osijeku i Međunarodnog pijanističkog natjecanja "Svetislav Stančić" u Zagrebu.